سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیداسماعیل صبحی – شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، تصفیه خانه آب سنندج

چکیده:

اندازه گیریهای دقیق و به لحظه (ON LINE) از پارامترهای کمی و کیفی در تاسیسات آبرسانی موجب خلق بستر لازم جهت فعالیتهای بهره بردرای همانند کنترل، سیستم نگهداری و تعمیرات موثر (PM) مدیریت انرژی (EMS) مدیریت بار، پایش و هشدار، مدیریت بحران، بهره وری و مهندسی مجدد میشود در اینمقاله سعی شده است ضمن ارائه راهکارهای اجرایی در این زمینه به فعالیت ها و نتایج حاصل از اجرای تله متریک و تله کنترل در تاسیسات آبفای سنندج – کردستان اشارهای گذرا شود.