سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – استادیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو پیوسته انجمن هیدرولیک
عباس مقسمی – کارشناس ارشد ابزار دقیق و سیستم های تحت فشار مرکز تحقیقات آب وزرات نیرو
سیداحسان هاشمیان – کارشناس ارشد ابزار دقیق و سیستم های تحت فشار مرکز تحقیقات آب وزرات نیرو

چکیده:

شیرهای هاول بانگر از جمله سازه های کنترل جریان در سدها می باشند که از میان انواع دیگر شیرها کاربرد فراوان­تری یافته اند. در این مقاله مطالعاتی بر روی نمونه هائی از شیرهای فوق شامل شیر هاول-بانگر سد کوثر، کارون III و سد جره که در مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو ساخته شده اند انجام گرفته و نتایج این مطالعه شامل ضریب دبی، توزیع فشار و عملکرد هیدرولیکی آنها ارائه گردیده است . این شیرها جزء اول ین نمونه شیرهای هاول -بانگر بوده که در ایران مورد آزمایش قرار گرفته اند. امید است اطلاعات حاصل از این تحقیق با توجه به ویژگی منحصر بفرد آن و عدم وجود اطلاعات گزارش شده دیگر در این زمینه بتواند راهنمای مناسبی برای طراحان این سازه ها باشد، اگرچه به دلیل محدودیت تنها بخشی از اطلاعات ارائه می گردد.