سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل حاتمی ماربینی – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری)، دانشگاه آز
صابر ساعتی – استادیار گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
احمد ماکویی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در جامعه و اقتصاد امروزی، تحلیل عملکرد در صنایع خدماتی بسیار مورد توجه می باشد. تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک غیر پارامتری بوده و به منظور ارزیابی و اندزه گیری کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری با چندین ورودی و چندین خروجی بکار گرفته می شود. در اکثر مسائل واقعی، داده های ورودی ها و خروجی ها به صورت نادقیق و مبهم می باشند. در این مقاله با استفاده از یک روش ساده رتبه بندی اعداد فازی مدل CCR در تحلیل پوششی داده ای فازی مورد مطالعه قرار میگیرد. توانایی مدل پیشنهادی برای یک مجموعه واقعی از۱۶ بانک مورد بررسی قرار میگیرد.