سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم مظفریان – شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

چکیده:

آرسنیک عنصری است که در ترکیبات پوسته زمینوجود دارد و در غلظتهای زیاد در آب آشامیدنی می تواند سبب سرطان پوست، ریه و بیماریهای دیگر شود که متاسفانه بعضی از مناطق روستای و شهری استان کردستان از جمله شهر دلبران دارای آرسنیک بالاتر از ۷ppb می باشد که بالاتر از حد استاندارد جهانی است. هدف از این پروژه ارزیابی اثر استفاده از غشاء ها جهت حذف آرسنیک ا زآب بود. بنابراین برای بررسی ملی تاثیر غشاءها جهت حذف آرسنیک از۵ نوع غشاء BW30, TFC-ULP, FT 30, TFC-SR PVD استفاده شد که غشاء TFC-RS با توجه به دو پارامتر شار خروجی و درصد حذف آرسنیک آن که بالای ۹۵ درصد بود بعنوان بهترین غشاء انتخاب شد و پارامترهای فشار، دما و pH بر روی آن آزمایش و شرایط بهینه فشار ۱۰ بار و pH=7/57 بدست آمد و بالا رفتن دما باعث افزایش هر دو پارامتر، شار و پس دهی می شد.