سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین موحدیان عطار – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک
عبدالرحیم پرورش – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک
یوسف علی پزشک – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

چکیده:

فاضلابهای صنعتی حاوی فلزات سنگین که بدون تصفیه در محیط زیست تخلیه می گردند. سبب آسیب رساندن به محیط زیست و بخطر انداختن سلامت انسانها می شوند. ازجمله این فلزات کروم و مس می باشند. بنابراین قبل از رها نمودن اینگونه فاضلابها در محیط زیست بایستی آنها را تصفیه نمود. یکی از روشهای حذف فلزات سنگین بویژه کروم و مس از فاضلاب صنعتی ترسیب الکتروشیمیایی می باشد در این فرایند یونهای فلزی در حضور الکترودهای آهنی احیا شده و بصورت فلز ته نشین می گردند. هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد فرایند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم و مس با غلظتهای بالا و استفاده از انرژی الکتریکی بجای مواد شیمیایی می باشد.