سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد دانشجو – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران
محسن تهرانیزاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران
محسن گرامی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای ارزیابی عملکرد سازه انتخاب الگوی بار جانبی مناسب بسیار حساس و موثر خواهد بود. الگوهای بار جانبی نشان دهنده نحوه توزیع نیروهای اینرسی بر روی سازه در اثر زلزله می باشند بدیهی است که توزیع نیروهای اینرسی برحسب شدت زلزله و مدت زمان زلزله تغییر می کند در صورت استفاده از یک الگوی بار جانبی ثابت چنین فرض می گردد که توزیع نیروهای اینرسی در حین زلزله ثابت بوده و حداکثر تغییر شکلهای بدست آمده از این الگوی بار می بایست قابل مقایسه با تغییر شکلهای مورد انتظار در زلزله طرح باشد. این فرض در صورتی منطقی است که اولا پاسخ سازه به نحو قابل توجهی تحت تاثیر مودهای بالتر نباشد و ثانیا سازه فقط یک مکانیزم تسلیم بار داشته باشد که امکان شناسایی آن با الگوی بار یکنواخت وجود داشته باشد.