سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید سعید سمائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه شمال، آمل
مرتضی نقی پور – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل
محسن بزرگ نسب – استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:
از روشهای مقاوم سازی ساختمان در مقابل بارهای جانبی استفاده از سیستم بادبندی (همگرا یا واگرا) می باشد. مهاربندهای هم محور ازمتداول ترین عناصر قابل استفاده در تأمین مقاومت جانبی سازه می باشد که بدلیل سختی زیاد ، تغییرمکان جانبی کم ، سهولت اجرا ومقرون بصرفه بودن همواره طراحان را به استفاده از این سیستم هدایت کرده است. بادبند دروازه ای دارای شش عضو میباشد که همزمانسه عضو در کشش و سه عضو در فشار کار میکنند. بادبند دروازه ای به لحاظ تامین فضای بازتر معماری بر بادبندهای محوری ارجهیتدارد، ولی سختی آن کمتر و تمایل بیشتری به کمانش خارج از صفحه میدهد. عدم وجود ضوابط مدون در آئین نامه های موجرود برایطراحی لرزه ای این سیستم مهاربندی، ضرورت بررسی عملکرد قاب های مهاربندی شده با بادبند دروازه ای را مشخص می کند . بدینمنظور چهار مدل قاب خمشی فولادی مهاربندی شده با تعداد طبقات ۴ انتخاب شده و بر اسا س و یرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ و مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران با استفاده از نرم افزار سپ (SAP) تحلیل و طراحی گردیدند و سپس مطابق ضوابط دستور العمل بهسازی عملکرد آنها با استفاده از روش استاتیکی غیر خطی مورد ارزیابی قرار گرفته است.