سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

زمین لرزه روز جمعه ۵ دیماه ۱۳۸۲ ۲۶ (۲۶th Dec. 2003)با بزرگی ??۶٫۵ باعث ویرانی بیش از ۸۰ درصد انواع ساختمانها و بناهای موجود در شهرستان بم و مناطق اطراف گردید. حداکثر شتاب افقی و قائم این زلزله به ترتیب۰٫۹۸g , 0.76gمی باشد که در حدود ۵ کیلومتری مرکز زلزله ثبت شده است. ارگ تاریخی بم به عنوان بزرگترینبنای خشتی جهان و با قدمت ۲۰۰۰ ساله نیز در این زلزله مصون نمانده و با خسارات کلی مواجه گشت. در این مقاله دو ساختمان نمونه بتنی و دو ساختمان نمونه فولادی به عنوان نماینده ساختمانهای مهندسی ساز و خسارت دیده در این زلزله انتخاب شده و عملکرد لرزه ای آنها تحت اثر زلزله بم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مشخصات هندسی و مکانیکی این ساختمانها بر اساس برداشتهای محلی بلافاصله بعد از وقوع زلزله تعیین شده است. این مشخصات برای مدلسازی وتحلیل غیر خطی ساختمانهای منتخب جهت ارزیابی ایمنی لرزه ای آنها مورد نیاز است. عملکرد نسبتا خوب ساختمانهای بتنی مسلح در مقایسه با انهدام کلی ساختمانهای فولادی یکی از مهمترین یافته های این تحقیق به شمار می رود. این مطالعه نشان می دهد که ضعف اتصالات جوشی در بادبندها باعث ناتوانی سیستم لرزه بر جهت تامین رفتار شکل پذیر گشته و در نتِیجه هدف آیین نامه مبنی بر اِیمنی جانی تامین نشده است در صورتی که ساختمانهای بتنی از شکل پذیری نسبی برخوردار بوده و باعث تلفات جانی نشده اند. به طور کلی می توان گفت که عدم رعایت ضوابط آیین نامه ای عامل اساسی خسارات و تلفات ناشی از این زلزله بوده است و نه شدت زلزله.