سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود خشایی – مدیرکل دفتر نظارت مالی، بودجه و امور مجامع عمومی، شرکت مهندسی آب و فاض
محمد داودآبادی – کارشناس دفتر نظارت مالی، بودجه و امور مجامع عمومی، شرکت مهندسی آب و فا

چکیده:

امروزه آفرینش ارزش و ثروت از وظایف اصلی مدیریت به شمار می رود. نیل به این اهداف مستلزم نصمیم گیریهای پرخطر در زمینه های گزینش انگاره های کسب و کار، تنظیم راهبرد، ایجاد تعادل بین سودآوری های کوتاه مدت و فواید بلند مدت، دل کندن از فرایندهای کهنه و پذیرش نوآوری می باشد. منابع مورد استفاده جهت اینگونه تصمیم گیریها، استفاده از اطلاعات می باشد و سیستم های حسابداری قادر به تولید این اطلاعات می باشد چرا که بیشتر رویدادهای سازمان ها دارای جنبه مالی می باشند. آنچه حسابداری انجام می دهد گردآوری، تجزیه و تحلیل، سازماندهی و عرضه اطلاعات است که با استفاده از روش ها و استاندارهای متداول طی یک فرایند انجام می پذیرد اما همه این موارد تنها در زیمنه عملیات کاربرد دارند و مربوط به گذشته بودهاطلاعات آینده نیز با قطعیت در اختیار مدیریت قرار ندارد و به وظیفه برجسته مدیریت که تصمیم گیریهای راهبردی و کنترل است کمکی نمی رساند. این در حالی است که بیشتر اطلاعاتی که دردسترس مدیریت قرار می گیرد حجیم و از نظر ظرفیت سازی برای مدیریت موثر واقع نمی شود. از این رو وجود یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد، به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی که با استفاده از مدلهای علمی و تحلیل تدوین شده باشد و ظرفیت پذیرش فن آوری جهت پردازش داده ها را داشته باشد و در نهایت قادر به تولید اطلاعات مناسب با ضریب اطمینان مناسب در راستای دستیابی به اهداف و در نهایت ارزیابی و رتبه بندی مجموعه را داشته باشد الزامی است. در این تجربه پس از دریافت اطلاعات اولیه مالی و عملیاتی که منبع آنها صورتهای مالی در قالب یک نرم افزار یکپارچه است، روش های مناسب جهت گردآوری، طبقه بندی، تلخیص اطلاعات، ارزیابی، نسبت یابی و رتبه بندی شرکت های زیر مجموعه صنعت آب و فاضلاب کشور و واحدهای خودگردان شرکتهای استانی ارائه شده است و در نهایت اطلاعات بر پایه روش های ریاضی به اطلاعات و شاخص های مفید تبدیل شده تا به عنوان یک ابزار نیرومند مورد استفاده مدیریت قرار گیرد.