سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
غلامعلی رامزی – کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی صادقی – دانشجوی دکترا، دانشگاه شهید چمران اهواز
سارا غلامی – کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز ؛

چکیده:
در این مقاله به بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در بازار بورس تهران میپردازیم. نمونه مورد نظر شامل ۶۴ تا از صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار بورس در سالهای۱۳۹۰-۹۱ می باشد. با ازمون فرض اماری تی استیودنت عملکرد اینصندوقها را با عملکرد بازار مقایسه میکنیم. شاخصهای مورد نظر برای ارزیابی شاخص شارپ و مودلیانی –مودلیانی می باشد. که در نهایت با ارایه ازمون فرض مورد نظر به این نتیجه میرسیم که عملکرد نزدیکی دارند