سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضائی – موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا
حسین وزیری سابقی – شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
سید علی میرحسنی – موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا

چکیده:

به عنوان یک اصل، عملکرد هر سازمان تا آنجا که میسر است باید اندازه گیری شود . بدون اندازه گیری، مبنایی برای قضاوت و اظهار نظر و ارزیابی وجود نخواهد داشت و آنچه را که نتوان ارزیابی نمود، نمی توان بخوبی اداره کرد . هر سازمانی برای اعمال مدیریت صحیح باید از الگوهای علمی ارزیابی عملکرد بهره گیرد تا بتواند میزان تلاش و نتایج حاصل از کارکرد خود را مورد سنجش قرار دهد . در این مقاله کلیات نظام ارزیابی عملکرد که برای معاونت منابع انسانی شرکت برق منطق های تهران و مجموعه دفاتر و امورهای آن طراحی شده است ارائه می گردد . اساسی ترین ابعاد این نظام طراحی شاخصها و مدل ارزیابی است که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . تعریف و تدوین شاخصهای منابع انسانی ، با توجه به ماهیت کیفی آنها و استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها (DEA) در ارزیابی عملکرد چارچوبه نظام ارزیابی عملکرد را با استحکامی درخور تدارک می بیند.