سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیاض رحیم زاده – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
مریم نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ته

چکیده:

در چند دهه اخیر، افزایش کارایی و ایمنی سازه ها در برابر خطرات طبیعی از قبیل زلزله های شدید و باد با استفاده از ایده کنترل سازه ها، توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده است. از جمله روشهای کنترل رفتار دینامیکی یکسازه، استفاده از سیستمهای کنترل نیمه فعال( Semi-Active ) می باشد. در این مطالعه، عملکرد میراگرهایی با سیال کنترل شونده توسط میدان مغناطیسی ( Magneto-Rheological Dampers )که نوعی از سیستمهای نیمه فعالمی باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع از میراگرها نسبت به اعمال میدان مغناطیسی، با تغییر در رفتار
جریان سیال، عکس العمل نشان داده و به دلیل سادگی، محدوده عمل گسترده و عدم نیاز به منابع انرژی خارجیپرقدرت مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله، پس از معرفی میراگرهای MR و نحوه عملکرد آنها، به بررسی رفتارلرزه ای سازه شش طبقه کنترل شده توسط میراگرهایMR با استفاده از یک الگوریتم کنترل نیمه فعال مناسبپرداخته و نتایج حاصله با حالتی که تنها میراگرهای ویسکوز معمولی جهت استهلاک انرژی ورودی به سازه عمل می کنند، مقایسه شده است. همچنین با استفاده از نرم افزارMATLABمحل استقرار بهینه میراگرهای ، MRدر اینسیستم سازه ای، جهت کاهش پاسخ لرزه ای آن مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها، بمنظور بررسی نتایج کنترلسازه توسط میراگرMRبه روشهای غیرفعال و نیم هفعال، پاسخهای کنترل شده توسط میراگرMR به سه صورت Semi – Active و Passive – Off ،Passive – On با یکدیگر، مقایسه گردیده است.