سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع , دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدابوالفضل تقی زاده واقفی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع , دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس سقایی – استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمید اسماعیلی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

در روشهای کلاسیک کنترل فرآیند آماری (SPC) اغلب کیفیت یک محصول یا فرآیند را به صورت یک مشخصه کیفی و یا در حالت کلی تر به صورت برداری از مشخصه های کیفی نشان می دهند و رفتار آنها را با استفاده از یک توزیع مشخص تک متغیره یا چند متغیره تحلیل می نمایند . اما در بسیاری از کاربردهای عملی، مشخصه های کیفی با استفاده از رابطه میان دو یا چند متغیر تشریح می شوند . محققان به این نوع مشخصه های کیفی پروفایل می گویند . مثالهای فراوانی را می توان در دنیای واقعی یافت که در آن مشخصه کیفی تابعی از چند متغیر می باشد . روشهای متفاوتی برای نظارت بر پروفایلهای خطی پیشنهاد شده است با این حال روشهای محدودی برای پروفایلهای غیرخطی ارائه شده است . در این مقاله علاوه بر معرفی مهمترین روشهای نظارت بر پروفایلهای غیرخطی , روش جدیدی نیز پیشنهاد شده است . سپس با استفاده از شبیه سازی عملکرد این روشها با یکدیگر مقایسه شده و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است .