سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضائی – دانشگاه تربیت معلم، تهران
نصرت اله علمدار – موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو )

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد نیروگاههای مختلف بخاری، گازی و آبی کشور بطوریکه دربرگیرندة میزان تداوم تولید، متوسط توان تولیدی در ساعات پیک بار و عواملی از این قبیل باشد و ابعاد مختلف عملکرد یک نیروگاه از قبیل سنوات کارکرد، نوع سوخت مصرفی و غیره نیز در نظر گرفته شود، روشی تجربی موجود است که با در نظر گرفتن این عوامل و همچنین امتیاز ارزیابی نظارتی و امتیاز مدیریت، امتیاز نهایی نیروگاه را تعیین می کند . در این مقاله این ارزیابی بااستفاده از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA )
صورت می گیرد . نتایج حاصل نشان می دهد که با در نظر گرفتن عوامل مشابه، ارزیابی تقریباً همسو با امتیازات بدست آمده از روش موجود حاصل می شود، که به عبارتی امتیازات حاصل از روش موجود تأیید می گردد، بعلاوه قابلیتهای روش تحلیل پوششی داده ها در مقایسه با روش موجود این امکان را فراهم می آورد که شناخت دقیقتری از عملکرد نیروگاهها پیدا کنیم و نقاط ضعف و قوت آنها را بشناسیم . نتایج ارزیابی با دسته بندی نیروگاهها به بخاری، گازی و آبی و همچنین با دسته بندی براساس قدرت نصب شده به کمک تحلیل پوششی داده ها استخراج شده و تجزیه و تحلیل
می شود .