سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهیار داغبندان –
منوچهر صدفی –

چکیده:

با توجه به اینکه در طی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بطور آزمایشی و در برنامه دوم بطور رسمی واحدهای تحقیق و توسعه در داخل کارخانجات شکل گرفتند، تاکنون ارزیابی صحیحی از عملکرد این واحدها درچارچوب اهداف مشخص شده برای استقرار آنها در بخش صنعت صورت نپذیرفته است. در این مقاله پس از تبیین واحد تحقیق و توسعه در صنعت و اهمیت آن، وضعیت بخشهای تحقیق و توسعه در صنعت استان گیلان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.پس از بررسی و مشاهدات لازم و استفاده از منابع ثانویه از قبیل اسناد و مدارک موجود در آرشیو تحقیقات و توسعه شرکتهای استان گیلان با انجام ۲۲ مصاحبه، اطلاعات مورد نظر در دو مقطع قبل و بعد از احداث واحد تحقیق و توسعه شناسایی و اندازه گیری شد. پس از تحلیل آماری برخی شاخصهای مربوط به این واحدها، میزان نقش آنها در تغییرات بوجود آمده مورد بررسی قرار گرفت.