سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید حسینی جناب – پژوهشگر پژوهشکده سوانح طبیعی
محمود فاطمی عقدا – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم
بهرام عبدی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم
احمدرضا جلالی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

ایران یکی از کشورهای بلاخیز دنیا است که همواره محیط زیست آن به دلیل تنوع اقلیم و آب و هوا و استعداد زلزله خیزی و سیل‌های سهمگین در معرض تهاجم، تخریب و فرسایش بوده است. پهناوری و تنوع اقلیم این سرزمین سبب شده که اثرات این بلایا در جنبه های مختلف زیست محیطی نمود پیدا کرده و به عنوان میراثی برای نسل کنونی باقی بماند؛همچنین گنجینه های عظیمی از سرمایه های مادی و انسانی این مرز و بوم دچار خسارات جبران ناپذیری گردیده است. سازمان حفاظت از محیط زیست کشور بایدبا در نظر گرفتن احتمال مخاطرات عمده در کشور و اثرات تخریبی آنها ، برنامه ریزی علمی و اجرایی متناسبی را در زمینه مراحل گوناگون مدیریت بحران (پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی)به عمل آورد. انجام این برنامه ریزی ها مستلزم آگاهی علمی، نگرش مناسب به موضوع و انجام اقدامات مورد نیاز است. با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفته شد تا مطالعه‌ای برای بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست در زمینه مدیریت بحران انجام شود.
برای این امر بعد از انجام مطالعات اولیه و بررسی متون، پرسشنامه ای طراحی گردید و با استفاده از نظرات اساتید، نسبت به تعیین اعتبار آن اقدام شد. ازجمله موارد بررسی شده در این طرح عبارت بودند از:
 ارزیابی عملکرد سازمان در سوانح طبیعی طی۱۰ساله گذشته
 وجود طرحها و قوانین مرتبط
 بودجه های مرتبط
 فعالیتها در زلزله بم
 فعالیت های پیشگیرانه
 دوره های آموزشی طی شده
 راهکارهای آینده
 وجود ساختار آمادگی و پاسخ به سوانح طبیعی
 استفاده از ظرفیتهای جامعه
برخورداری از طرح های زیست محیطی مرتبط با سوانح طبیعی
در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی در مدیریت بحران.
سپس با هماهنگی مسئولان امر، این پرسشنامه‌ها تکمیل و بررسی شد و آنالیز سطح آگاهی، نگرش و عملکرد جمعیت هدف انجام ونتایج این طرح پس از استخراج، ارائه گردید.