سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا بزرگی بور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجتبی وهابزاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
امیر قلی سنجری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علیرضا رضوی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

این بررسی به منظور ارزیابی و تعیین سازگاری ۳۸ لاین بر محصول گندم های دبلدهاپلوئید به همراه دو رقم شاهد (الموت و تجن) در سه ایتسگاه تحقیقات کشور شامل کرج ـ جلگه رخ و اردبیل در قالب طرح بلوک های امل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد.