سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی میرحسنی – موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا
محمدرضا علیرضائی – موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا
مرتضی کسائیان – شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان
محمدرضا هاشمی نژاد – شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان

چکیده:

در این مقاله اهمیت وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد برای واحدهای اجرایی، مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یک روش ارزیابی کارآمد شیوه ارزیابی مبتنی بر تحلیل پوششی داده هامعرفی شده است. در اینجا ضمن ارائه یک راه حل کلی برای شناسایی راهکارهای بهبود عملکرد، در حالت
خاص وضعیت معاونت بهره برداری برق منطقه ای خراسان مطالعه و بررسی شده است.