سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

کوروش برارپور – دانشجوی دکتری مدیریت – بنیانگذار بنیاد توسعه پایدار کلاردشت
مریم صلاح نژاد – دانشجوی دکترای مدیریت – عضو هیئت موسس بنیاد توسعه پایدار کلاردشت

چکیده:

برای ارزیابی عملکرد طرح های اقتصادی و رتبه بندی انها در مقایسه با یکدیگر، روش های گوناگونی وجود دارد. این رو شها هم مبتنی بر رویکردهای کمی است و هم کیفی. اما باتوجه به اینکه واقعیت های پیرامون ما بر عدم دقت بنا نهاده شدهو اینکه روش های کمی بر خلاف نامشان، از دقت کافی برخوردار نیستند، بنابراین از کارایی لازم در فضای تصمیم گیری کیفی برخوردار نبوده وروش های کیفی ارجح تر می باشند. به همین دلیل به کارگیری روش های کیفی به منظور استفاده از طیف گسترده تری از نظرات افراد خبره در فراگرد تصمیم سای و تصمیم گیری، سبب ارتقای سطح اعتبار یافته های علمی پژوهشگران و افزایش قابلیت اطمینان فضای تصمیم گیریمدیران و سیاستگذاران می شود. این مقاله یافته های مطالعه ای را ارایه می کند که با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابتدابا رویکردی سیستمی به تحلیل عملکرد طرح های اقتصادی – توسعه ای و مفهوم سازی پیامدهای ناشی از اجرای غیر هلمی آنها در منطقه کلاردشت پرداخته و در ادامه با استفاده از روش یاگر به امتیاز دهی و رتبه بندی آنها می پردازد.