سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیمین فرد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالمهدی بخشنده – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد نادری – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

به منظور ارزیابی تغییرات عملکرد پروتئین دانه و صفات وابسته به آن در ژنوتیپ های گندم بهراه در شرایط مطلوب و تنش خشکی ملایم و سخت شش ژ«وتیپ گندم (سه ژنوتیپ گندم نان و سه ژ«ویتپ گندم دوروم) در سه آزمایش جداانه هر یک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۷۹-۷۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز مورد ارزیابی قرار گرفتند.