سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امید تقویان – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری & -دانشگاه تهران-دانشکده کشاو
امیر موسوی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
هاله هاشمی نسب – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
عصمت جورابچی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

به منظور ذخیره سازی پروتئین های نوترکیب در اندامهای گیاهی و جلوگیری از پخش شدگی آنها در کل سلولها و بخشها برای استحصال آسانتر، می توان بیان آنها را در اندامهای خاص نظیر دانه و غده (Organ targeting) و نیز هدایت آنها به اندامک های خاص سلولی مانند پلاستیدها (Organelle targeting) در نظر داشت.
در این مطالعه بنا داریم به نوعی این اهداف را دنبال کنیم. . بدین ترتیب که میزان و نحوه بیان ژن های گزارشگر را با استفاده از دو پپتید نشانگر LIM14 (هدایتگر پروتئین به پلاستیدها) و AtCPRecA (هدایتگر پروتئین به کلروپلاست) ارزیابی نماییم. بدین طریق میزان بیان پروتئین در کلروپلاست (به طور عمومی تر در اندامهای سبز گیاه) و آمیلوپلاست (به طور عمومی تر در غده گیاه سیب زمینی ) بررسی و مقایسه می شود.