سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سید علی میرحسنی – دانشگاه شاهرود

چکیده:

در هر سازمانی توانمندی مدیریت وابسته به امکان تهیه و ارائه تصویری روشن و گویا از وضعیت عملکردی سازمان در مدت زمانی معقول و منطقی می باشد . وجود یک نظام ارزیابی عملکرد، مدیریت سازمان را قادر می سازد تا با دید و نگرشی دقیق و مبتنی بر شرایط واقعی سازمان به
تصمیم گیری بپردازد . چنین ابزاری همانند یک میزان الحراره چگونگی کارکرد عوامل و بخش های مختلف سازمان را به روشنی نشان داده و امکان مقایسه و شناسایی نقاط ضعف و قوت، ارائه راهکارهای بهبود، حذف واحدهای غیرضروری، ایجاد واحدهای جدید و … را فراهم می کند. در این مقاله این نظام که مبتنی بر متدولوژی تحلیل پوششی داده هاست به عنوان ابزاری کارآمد در ارزیابی عملکرد و اندازه گیری بهره وری سازمان ها به ویژه در اینجا برای ارزیابی عملکرد کلیه سطوح شرکت های برق منطق های معرفی و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در حالی که اساسی ترین بخش یک نظام ارزیابی عملکرد طراحی شاخص ها و مدل ارزیابی است ولی پیاده سازی آن مستلزم بهره گیری از ابزاری است که کاربرپسند باشد و هم این قابلیت را داشته باشد که مدل های ارزیابی در آن برنامه شود . این ویژگی ها در نرم افزار بهیاب مهیا شده است و در این مقاله به عنوان اولین نرم افزار ارزیابی عملکرد در کشور معرفی و ویژگی های آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در این نرم افزار از متدولوژی تحلیل پوششی داده ها به عنوان سنگ بنای ارزیابی عملکرد استفاده شده است . نمایش های گرافیکی و تسهیلات نگهداری و پردازش داده ها، در محیطی کاملا ساده و انعطاف پذیر امکان هر گونه تجزیه و تحلیل اطلاعات را برای مدیران فراهم میکنند . درهرمورد مبانی نظری روش ارزیابی عملکرد و چگونگی به کارگیری آن در نرم افزار بهیاب همراه با یک مثال واقعی ارائه شده است.