سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرشته امین – کارشناس مدیریت دانشگاه تهران مدیر پروژه دفتر تحقیقات وبرنامه ریزی با
عزت اله اصغری زاده – دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه کوینزلند (Queensland) استرالیا عضو هیات علمی دان

چکیده:

تغییرات پویا در اقتصادجهانی ، تلاش های انجام شده توسط سازمان جهانی ) ) WTO در راستای جهانی کردن اقتصاد ، شکل گیری تفکر دهکده جهانی و افزایش رقابت ، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه را به این باور رسانده است که برای حضور و بقا در بازارهای منطقه ای ، جهانی و حتی داخلی باید توان و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند . در این میان رضایت مشتری از کیفیت تولیدات وخدمات تنها راه بقاء دربازار رقابت پویا است . صنعت خودرو نیز از این قائده مستثنی نیست . تولید کنندگان خودرو درکشور ما ب ا چالش های فراوانی روبه رو هستند . و رضایت مشتری وکیفیت تولیدات همواره چالشی بزرگ برای آنها به حساب می آید .
اما عملکرد کیفیتی این شرکت ها، اغلب وابسته به عملکرد کیفیتی شرکتهای تامین کننده قطعات مورد نیاز آنها می باشد . ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکتهای خودرو سا ز و رتبه بندی آنان براساس عملکرد کیفی کمک خواهد نمود که محصول نهایی نیز از کیفیت مطلوب برخوردار باشد . اغلب شرکتهای ایرانی از استانداردهای کیفی ISOبرای بیان کیفیت عملکرد خود استفاده می کنند . که به دلیل شباهت و نزدیکی بسیار این استانداردهای با مدل تعالی سازم انی EFQM در این مقاله جایگاه ۱۰ شرکت عمده تولید کننده قطعه که بیشترین مراوده قطعه با ایران خودرو را دارا هستند مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است . و از تکنیکهای ریاضی همچون مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که از روشهای MADM است برای رتبه بندی و اولویت بندی این شرکتها استفاده شده
است ..