سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
علی ارومیه ای – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

جهت جلوگیری از نشت آب روش های مختلف آب بندی در محل پی سنگ ساختگاه سدها استفادهمی شود تا از یک میزان نشت آب به حداقل برسد واز سوی دیگر مسیر حرکت آب در زیر محور سد طولانی تر گردد . یکی از روش های متداول جهت حفظ پایداری هیدرولیکی سدهای خاکی جهت جلوگیری از نشت و فرسایش داخلی در پی سد، استفاده از روش تزریق پرده آب بند است . تزریق روشی است که توسط آن مایع تزریق به خلل و فرج و درز و شکاف و حفره های محیط سنگ یا خاک نفوذ کرده و موجب بهبود خواص ژئومکانیکی محیط می شود . بررسی کارایی طرح های آب بندی به منظور برآورد مقدار تراوش، پس از اجرا لازم ا ست . در این مقاله عملیات تزریق در تکیه گاه چپ سد ارداک که سدی خاکی و با ارتفاع ۵۵/۵ متر است و در ۷۰ کیلومتری شمال غرب شهر مشهد در حال ساخت می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . بر این اساس خورندگمانه در چهار سری گمانه ها بر اساس میزان خورندسیمان در گمانه ها میزان خورند سیمان و عدد لوژن در گمانه ها و میزان خورند سیمان در گما نه های ردیف بالا دست و پایین دست مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این بررسی ها و حفر گمانه های کنترلی و آزمایش لوژن در این گمانه ها نشاندهنده موفقیت عملیات تزریق است .