سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا رضانیا – معاونت طرح و توسعه منابع آب- سازمان آب و برق خوزستان
حسین تقی پور – مدیر عامل و مدیر پروژه قطعه اول کانال شهید چمران، مهندسین مشاور آب خ
بهنام صادقی – مجری پروژه کانال شهید چمران، سازمان آب و برق خوزستان
حبیب الله طیبی – سرناظر عملیات اجرایی قطعه اول کانال شهید چمران، مهندسین مشاور آب خا

چکیده:

کانال انتقال آب شهید چمران از بزرگترین کانالهای در دست احداث در ایران است که در منطقه عمومی اهواز و دشت آزادگان ، در جنوب غربی ایران قرار گرفته و قرار است آب مورد نیاز بیش از یکصد هزار هکتار اراضی را منتقل نماید. در قطعه اول این کانال عملیات خاکی به حجم حدود ۳/۲میلیون مترمکعب و در سطح وسیع و عمق قابل ملاحظه در حال انجام میباشد و بیش از ٧٠ درصد از هزین ههای این بخش را به خود اختصاص داده است. در این مقاله مهمترین ویژگیهای عملیات خاکی و گزیده ای از مسائل و مشکلات انجام این عملیات در خاکهای نرم، سخت و سنگی ارائه و با توجه به این موارد، بازدهی و عملکرد ماشین آلات فعال در این بخشها و هزینه های مربوط به آنها محاسبه و ارزیابی شده است. روش ارزیابی، مقایسه هزینه های واقعی کار انجام شده با هزین ههای پی شبینی شده در پیمان است که نشان م یدهد تفاوت این هزین هها حدود ٥٧ درصد است. هم چنین برآوردها نشان م یدهند چنانچه قیمت های فهرست بها بر مبنای هزینه واقعی منطقه محاسبه شوند حدود ۱۴/۷درصد افزایشخواهند یافت. اضافه درخواست (پلوس) به میزان یاد شده، افزایش راندمان عملکرد ماشین آلات و استفاده از ماشین آلات مناسب راهکارهایی هستند که م یتوانستند این عملیات را به سوددهی برسانند