سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر فخارمنش – دانشجوی کراشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر تائبی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر گیاه پالایی به صورت یک استراتژی مفید و مقرون به صرفه برای کاهش آلودگی خاک به فلزات سنگین پیشنهاد شده است.در این مطالعه میزان تجمع فلزات سنگینن سرب و کادمیوم در ریشه ها و اندام های هوایی گیاهان دارای رشد سریع و زیست توده زیاد و اثر اصلاح کننده های خاک در سطوح مختلف آلودگی اولیه بررسی شدند. اصلاح کننده های اسید سیتریک و EDTA (اتیلن دی آمین تترااستیک) در سه سطح، یک هفته قبل از برداشت گیاهان به سطح خاک اضافه شدند، ملاحظه شد که میانگین غلظت سرب و کادمیوم در ریشه و اندام های هوایی با افزایش سطح آلودگی اولیه افزایش می یابد. همچنین بکارگیری EDTA در افزایش غلظت سرب در ریشه و اندام های هوایی بسیار موثر است ولی تاثیر آن در افزایش غلظت کادمیوم در ریشه و اندام های هوایی کمتر از فلز سرب است. همچنین مشخص شد که کاربرد اسید سیتریک اثر زیادی بر بالا بردنغلظت سرب و کادمییوم در ریشه و اندام های هوایی ندارد.