سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر مسعود رحیمی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به موازات رشد و گسترش شهرها و افزایش روز افزون جمعیت و تعداد وسایل نقلیه و توسعه ارتباطات، روز به روز بر پیچیدگی سیستم حمل ونقل و مشکلات ناشی از آن افزوده می شود. مشکلاتی که هزینه های سنگینی را بر سیستم و استفاده کننده تحمیل می کند و در صورت عدم مقابله با آن بر سایر ابعاد جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. محدودیت منابع، آلودگی های زیست محیطی، عبور و مرور نابسامان و هزینه های زیاد دلایلی عمده هستند کههمواره بکارگیری روشهایی برای بهینه تر نمودن حمل و نقل را تشویق می نماید در صورت بهینه تر نمودن سیستم حمل و نقل علاوه بر مرتفع نمودن دلایل بالا باعث می شود که مردم با اتلاف وقت کمتر و صرف هزینه های کمتر روبرو شوند. وجود شبکه های مسافری جاده ای، ریلی و هوایی بویژه در کریدورهای پر تردد کشور و امکان انتخاب مد مناسب برای استفاده کننده از مسائلی است که بر پیچیده گیهای سیستم حمل و نقل کشور کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استان اصفهان نیز با توجه به وجود مجتمعهای عظیم صنعتی و با در نظر گرفتن موقعیت انحصاری آن بعنوان نقطه مرکزی تلاقی انواع سیستم های حمل و نقل کشور شایان توجه فراوان است. بدین ترتیب اهمیت کریدرو اصفهان- تهران در شبکه حمل و نقل کشور دو جندان بوده و نشاندهنده نیاز به برنامه ریزی منسجم تر برای آن است . ارزیابی تقاضای سفرهای بین شهری در سطح شبکه کشور جهت پشتیبانی برنامه ریزی حمل و نقل بلند مدت کشور در این تحقیق بعنوان یک نیاز مهم و با اهمیت مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بررسی انواع مدهای مختلف مسافر بین شهری و ارتباط همزمان آنها می تواند مقدمه ای بر طراحی یک سیستم مناسب بین شهری بر اساس تقاضای سفر باشد. بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی عوامل موثر بر تقاضای سفرهای بین شهری مدهای مختلف در کریدور اصفهان- تهران برای تقاضای سفرهای مسافری جاده ای، ریلی و هوایی می باشد که با طراحی یک متدولوژی گام به گام نتایج رضایت بخشی حاصل شده است.