سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
نیما جهان بین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سیدرامین طباطبایی میرحسینی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نجمه السادات میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
در کشور ایران امروزه در اغلب سازمانهای کوچک و بزرگ پروژه محور مدیران ارد بخصوص مدیران پروژه ها در زمینه تخصیص منابع و مدیریت زمان و هزینه با چالشهای فراوان روبرو هستند. ع امل موفقیت آنها مدیریت صحیح پروژه ها می باشد. دفتر مدیریت پروژه گام مهمی در رسیدن به این هدف می باشد. دفتر مدیریت پروژه با نگرش سازمان محور و از طریق مدیریت سبد پروژه ها ساز و کار مؤثری را به منظور مدیریت یکپارچه طرحها و پروژه ها برای تحویل به موقع و با کیفیت و هزینه های پیشبینی شده و همچنین تخصیص صحیح و به موقع آن ارائه می دهد. در این مقاله عوامل کلیدی مؤثر در موفقیت کارکرد دفتر مدیریت پروژه در مدیریت سبد پروژه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.