سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مرادزاده – سازمان صنایع هوافضا – پژوهشکده سیستمهای دفاعی
فرید به آذین – سازمان صنایع هوافضا – پژوهشکده سیستمهای دفاعی
بنیامین کریمی – سازمان صنایع هوافضا – پژوهشکده سیستمهای دفاعی

چکیده:

مقاله حاضر به ارائه نتایج حاصل از ارزیابی اولیه مدیریت دانش در یک واحد تحقیقاتی می پردازد. هدف از انجام این ارزیابی، ایجاد شناخت نسبت به وضعیت موجود نظام مدیریت دانش در واحد تحقیقاتی و یافتن نقاط قوت و ضعف آن است. این ارزیابی ، اولین گام در شناخت نقاط قوت و ضعف گروه های پژوهشی مختلف واحد مذکور است که شناخت این نقاط برای ارزیابی نهایی ضروری است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، برخی از مدلها وروشهای مطرح شناسایی و روش انتخاب از میان آنها، مبنای ارزیابی وقضاوت به منظور تعیین وضعیتنظام مدیریت دانش درواحد تحقیات قرار گرفته است. نتایج حاصل از این ارزیابی اولیه، مسیر ادامه شناخت، طراحی و بهبود نظام مدیریت دانش درواحد تحقیقاتی مورد نظر را هموار خواهد نمود.