سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا زارعی قاضیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
زین العابدین طهماسبی – دانشگاه تربیت مدرس
حسین حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر سه میزان کود نیتروژنه در واحد سطح و سه سطح تراکم بر عکلورود و اجرا عملکرد سه ژ«وتیپ برنج مطالعه ای مزرعه ای در موسسه تحقیقات برنج کشور در سال ۱۳۷۹ انجام گرفت طرح آماریم ورد استفاده به روش فاکتوریل در قالبطرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بود.