سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید جلال طباطبایی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد جواد نظری دلجو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی تبریز
رسول رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی تبریز
فاطمه آزرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی تبریز

چکیده:

مقدار نیترات یکی از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت سبزیجات است. تجمع نیترات که بیشتر در آوندها، دمبرگها و برگها صورت می گیرد می تواند تاثیر نا مطلوبی درسلامتی انسان داشته باشد. در آزمایشی که در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد میزان نیترات سبزیجاتی که در استان آذربایجان شرقی تولید و مصرف می شوند مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از نقاط مختلف شهرستان تبریز سبزیهای مختلف جمع آوری، و در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد در آون خشک شدند. نمونه های گیاهی خشک شده توسط آسیاب به اندازه ۲۰۰ مش پودر شده و از هر نمونه ۰/۲گرم توزین و ۲۰ سی سی اسید استیک ۲ درصد به آنها اضافه گردیده و پس از عصاره گیری نیترات آنها با روش دی آزو در دستگاه اسپکتروفتومتراندازه گیری شد. سبزیجات جمع آوری شده بر اساس قسمت های مورد استفاده به ۳ گروه برگی ، ریشه ای (غده ای) ومیوه ای تقسیم شدند.نتایج حاصل نشان داد که در سبزیجات برگی غلظت نیترات بیشتراز سبزیهای غده ای و سبزیهای غده ای نیز بیشتر از میوه ای بود. بطوریکه غلظت نیترات در سبزیجات برگی مانند شاهی، مرزه و کرفس ۳۷۹۰/۰۰ میلی گرم در کیلو گرم وزن تر بود. همچنین در سبزیجات غده ای پیاز از همه بیشتر و حدود ۲۴۰۰/۰ میلی گرم در کیلو گرم وزن تر و در سبزیجات میوه ای لوبیا با۲۸۰/۰ میلی گرم در کیلو گرم وزن تر نیترات بیشتری داشت . بالا بودن میزان نیترات دراین سبزیجات را میتوان به مصرف زیاد کودهای ازته، عوامل زراعی و سایر عوامل محیطی ربط داد. پیشنهاد میگردد که نیترات سبزیجات مصرفی در فصول مختلف سال به طور تصادفی مورد ارزیابی و مقدار نیترات آنها کنترل گردد.