سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین سلماسی –

چکیده:

مقدمه و هدف: مواد زائد صنایع پتروشیمیایی دارای آلاینده های معدنی و آلی هستند که با آلوده ساختن خاکهای اطراف، مخاطره آمیز می باشند. در نتیجه، جوامع اطراف صنایع پالایش نفت و پتروشیمی، در معرض خطرات ناشی از این آلاینده ها قرار دارند. هدف از این پژوهش، تعیین غلظت عناصر، کادمیوم، کروم، منگنز در نمونه های خاک و یونجه جمع آوری شده از مناطق اطراف صنایع پالایش نفت و پترشیمی در حومه شهر تبریز و مقایسه آنها با این غلظتها در مناطق غیر آلوده می باشد. روش اجراء بعد از تعیین نقاط نمونه برداری آلوده و غیرآلوده، از آنها نمونه های خاک و یونجه گرفته شد. سپس در آزمایشگاه pH، مواد آلی و عناصر کادمیوم، کروم و منگنز هر دو گروه نمونه اندازه گیری گردید. نتایج: این پژوهش نشان داد که در نمونه های خاک تنها در مورد کروم اختلاف معنی داری بین دو نوع خاک (آلوده غیرآلوده) وجود دارد. در مورد یونجه هیچگونه اختلاف معنی داری از عناصر اندازه گیری شده در د نوع خاک مشاهده نگردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اچر چه صنایع پتروشیمی و پالایش نفت این منطقه منبع آلودگی آشکاری برای فلزات بشمار نمی روند ولی با این وجود به فلز کروم آنها می بایست توجه خاص مبذول گردد.