سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
احمد میر باقری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بیژن یگانه – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
خسرو حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

با ورود آلاینده‌های جدید به منابع آب از قبیل فلزات سنگین، تری‌هالومتان‌ها و آلاینده‌های آلی پایدار، آفت‌کش‌ها و … به دلیل پیشرفتهای صنعتی؛ مقاوم شدن میکروارگانیسمهای موجود در مقابل روشهای گندزدایی موجود و تاثیر نامطلوب محصولات جانبی ایجاد شده بر کیفیت آب و همچنین لزوم استفاده از منابع غیر متعارف آب از قبیل آبهای شور و لب‌شور و پسابهای صنعتی به دلیل کمبود منابع آب و ناتوانی روشهای متعارف در تصفیه آبهای مذکور، نقش روشهای غیرمتعارف در تصفیه آب بیش از پیش بارز‌تر می‌شود. در این مقاله به ارزیابی و بررسی مزایا و معایب روشهای متعارف و غیرمتعارف تصفیه آب با تکیه بر فرآیندهای غشائی پرداخته شده است.