سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی موسی خانی – دپارتمان مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسن حاله – دپارتمان مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی قهرمانی برانقار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد ا

چکیده:

شناسایی فرآیند مدیریت فن آوری الاعات و ارزیابی سطح بلوغ آنها، اولین و یکی از اساسی ترین اقدامات جهت به خدمت گرفتن فن آوری اطلاعات و بهبود آن می باشد. چارچوب COBIT یکی از معدودترین، کامل ترین و معتبرترین چارچوب هایی است که به معرفی این فرایند ها (۳۴ فرآیند در ۴ حوزه) که همراستا با اهداف کسب و کار می باشد، پرداخته و یک سری معیارهای کنترلی (۶ معیار) را جهت ارزیابی آنها ارایه می کند.
از سوی دیگر آنچه که مهم جلوه می کند ارزیابی این فرایند ها و رتبه بندی اهمیت آنها می باشد تا مشخص گردد که سازمان باید به کدام یک توجه بیشتری داشته باشد. بدین منظور میتوان از روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده کرد. یکی از این روش ها که یم روش قوی تصمیم گیری در حل مسائلی که دارای معیارهای کیفی و کمی هستند، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد.
از اینرو در این پژوهش جهت ارزیابی و رتبه بندی فرآیندهای مدیریت فن آوری اطلاعات اطلاعات در حوزه برنامه ریزی و سازماندهی از رویکرد AHP کمک گرفته شده است.