سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان امری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری-ساری
محمد رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS و RS دانشگاه تبریز

چکیده:

فرسایش و هدر رفت خاک یکی از عوامل اصلی در کاهش حاصل خیزی خاک، انباشت رسوبات در آبراهه ها، کانالهای آبیاری و رودخانه ها کاهش ظرفیت مخازن سدها تشدی وقوع سیلابهای مخرب و الودگی محیط زیست می باشد. برای مقابله با این معضل روشها و مدلهای متعددی ارائه گردیده است. یکی از این مدلها پهنه بندی مناطق آسیب پذیر و محاسبه میزان تولید رسوب بر مبنای روش MPSIAC می باشد. در این روش که در حوزه آبخیز شرفخانه بکار گرفته شده است۹عامل محیطی یعنی زمین شناسی، خاکشناسی، اقلیم، رواناب، توپوگرافی، پوشش زمین، کاربری اراضی، فرسایش سطحی و فرسایش رودخانه ای بررسی می شود و با در نظر گرفتن ارزشهای کمی برای هر یک از آنها میزان رسوب بر حسب متر مکعب در کیلومتر مربع محاسبه می گردد. در این تحقیق با بکارگیری داده های ماهواره ای و تحلیل آنها در محیط سامانه اطلاعات مکانی به نتایج مورد نظر دست یافته و این نتایج موید کارآمدی این تکنیکها در برآورد میزان فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز می باشد.