سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رجحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به عدم اطمینان نتایج روابط متداول محاسبه ظرفیت باربری شمع هاکه به علت تغییرات خاک اطراف شمع در حین اجرا می باشد، نیاز به انجام آزمایشهای درجا محسوس است. یکی از روشهای تعیین باربری شمع استفاده از فرمولهای دینامیکی است. رابطه هیلی یکی از انواع این فرمولهاست که با استفاده از مقدار فرورفت و برجهندگی شمع تحت ضربات چکش، باربری را تخمین می زند. در این مقاله رابطه هیلی و مبنای تئوری وتاریخچه استفاده از آن ذکر می گردد. همچنین برخی تجربیات استفاده از آن در ایران بیان شده ودر نهایت با ارزیابی این رابطه، حساسیت آن را نسبت به پارامترهای مختلف ذکر کرده و پیشنهادهایی جهت بهبود نتایج ارائه می گردد.