سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی پاکزاد – سرپرست دفتر فنی طرح کرخه – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کار شناس ار شد ژئو تکنیک طرح کرخه

چکیده:

ایمنی یک سد نه تنها به طراحی و اجرا ی دقیق ، بلکه به عملکرد صحیح آن بر اساس رفتار نگاری سد طی اولین سالهای آبگیری و مراحل بهره برداری بستگی دارد . با آبگیری سد کرخه در اواخر سال ۱۳۷۸ و قرائت مستمر ابزا ر دقیق بکا ر رفته در پی و بدنه سد ،رفتار سد مورد تجزیه و تحلیل قرا ر گرفته است . در مقاله زیر سعی شده است با استفاده از نتایج پیزومترهای بکار رفته در پی و بدنه سد وضعیت سد پس از آبگیری مورد بررسی قرار گیرد . بر اساس نتایج حاصله با گذشت حدود ۹ ماه از آبگیری سد کرخه ( تا تاریخ ۷۹/۸/۳۰) رفتار سد متعارف و منطقی بوده است .