سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی کنعانیان – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
جمشید احمدیان – دانشگاه پیام نور اصفهان
فاطمه سرجوقیان – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

قسمت اعظم توده نفوذی کوه دم واقع در شمال شرق اردستان از گرانودیوریت تشکیل شده است. ای سنگ ها از لحاظ کانی شناسی حاوی کواتز، پلاژیوکلاز ، ارتوز، بیوتیت و امفیبول و ندرتا مانیتیت، اسفن، زیر کون، آپاتیت و ایلمنیت هستند. ترکیب آمفیبول های موجود در گرانودیوریت ها از منیزیوهورنبلند تا اکتینولیت متغیر است و در طبقه بندی آمفیبول ها در گروه آمفیبول های کلسیک قرا ری گیرد. ترکیب پلاژیوکلازها نیز از آندزین تا الیگوکلاز تغییر می کند.
بر اساس ترکیب شیمیایی امفیبول ها و پلاژیوکلازها ، فشار حاکم بر توده در موقع جایگزینی حدود ۱/۵ کیلوبار و دمای تعادلی تبلور کانیها حدود ۷۱۰ درجه سانتی گراد به دست امده است که این فشار با توجه به میانگین چگالی سنگهایپوسته با عمق حدود ۴/۸ کیلومتری پوسته انطباق دارد.