سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده روزیتا فاضلی عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
اعظم کلانتری دهقی – کارشناس خاکشناسی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا ضیایی – کارشناس ارشد فضای سبز GIS

چکیده:

یکی از عوامل مهم جهت برنامه ریزی و مدیریت صحیح دسترسی به اطلاعات صحیح و بهنگام می باشد.که این امر با استفاده از تکنیکهای GIS امکان پذیر است.یکی از چالش هایی که هم اکنون در فناوری سنجش از دور مطرح است کاربردی نمودن آن می باشد.در دنیا بخصوص در کشورهای در حال توسعه در زمینه کشاورزی و محیط زیست دسترسی به اطلاعات پایه دستورالعمل تهیه و بهنگام سازی آنها با استفاده از فن آوریهای نوین سنجش از دور و GIS جهت برنامه ریزی و مدیریت کارآمد این منابع حیاتی می باشد.یکی از لایه های اطلاعاتی بسیار مهم بخصوص در مطالعات و تحقیقات بنیادی زمینه های فوق لایه فضای سبز شهری در شرایط کنونی می باشد که می بایست شناختی دقیق از کم و کیف فضاهای سبز موجود ر مناطق شهری مورد مطالعه ارائه نماید.در این پژوهش با استفاده از داده های سنجیده Aster نقشه به روزی از فضای سبز موجود در شهر اصفهان تهیه گردید .سپس با اعمال آنالیز مناظر برروی نقشه حاصله به مطالعه و بررسی پارامترهای منظر فضای سبز شهری در مناطق مختلف پرداخته شد.بنابراین با استفاده از داده های به روز و دقیق از وضع موجود شهر می توان به ارائه نتایج و تصمیمات بهتر در حل مسائل شهری پرداخت