سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد بازوبندی – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

فالاریس که از عل فهای هرز عمده سیستم تنوبی بنرج ـ گندم در کشور هندوستان می باشد که بعلت مصرف گسترده ایزویراتیوران از خود مقاومت نشان داده است استفاده از علف کش ای جدید با مکانیزم و نحون عمل متفاوت بعنوان یکی از راه حل های مقابله با پدیده مقاومت بشمار می رود. فلوفناست نیز به عنوا نیک آلنرناتیو برای ایزویراتیوران در این آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت.