سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن نظام محله – دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل شیرودی – کارشناس ارشد شیمی- کارشناس مسئول گروه فناوریهای تولید هیدروژن
نیلوفر جعفری – کارشناس ارشد شیمی- رئیس گروه فناوریهای تولید هیدروژن

چکیده:

امروزه بیش از هزاران میلیون کیلوگرم هیدروژن در سال مصرف می‌شود که عمدتاً به تولید آمونیاک اختصاص یافته است. با توجه ویژه به کاربرد هیدروژن در سیستمهای پیلهای سوختی در صنایع حمل و نقل و نیروگاهی، انتظار می‌رود نیاز به تولید هیدروژن بطور چشمگیری افزایش یابد