سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه خاکسار – دکترا، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی کشاورزی
مراحم رحمتی – کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی موسسه‌ی تحقیقات شیلات ایران
یونس دقیق – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

خاک ارزش اقتصادى تولیدی دارد و ارزیابی اقتصادی-اجتماعی خاک و حفاظت از آن از نظر عوامل تولید حائز اهمیت است. خاک در شیب‌های تند از قابلیت فرسایش بالائی برخوردار است و از این لحاظ باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با روش‌های مناسب و کم هزینه از فرسایش آن جلوگیری کرد. در این خصوص استفاده از ژئوسینتتیک‌ (ژئوگرید) از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بنظر می‌رسد. تحقیقاتی که به این منظور در منطقه‌ چنداب ورامین به انجام رسیده مؤید این است کهبا بکارگیری شبکه‌های پلیمری می‌توان از هدر رفت بخش زیادی از خاک‌ها در دامنه‌های با شیب تند جلوگیری نمود و بابت آن هزینه‌ کمتری را نسبت به روش‌های رایج متحمل شد. در این روش از کرت‌های تحقیقاتی به ابعاد ۲×۱۲ متر استفاده شده که با ورقه‌های فلزی محیط آن‌ها محصور گردیده است. در انتهای پلات‌ها بشکه‌های جمع‌آوری رواناب و رسوب تعبیه شده است. در این تحقیق تیمارهای‌ ژئوگرید با پوشش مرتعی‌ طبیعی‌، ژئوگرید با پوشش مرتعی‌ بومی‌ ناشی‌ از بذر پاشی‌، و بدون‌ ژئوگرید در دو حالت پوشش مرتعی ‌طبیعی‌ و بذر پاشی گونه‌های‌ مرتعی‌ طبیعی‌ و در دو‌ شیب ۸۵ درصد و ۱۱۰ درصد (شیب‌های تند) در سه‌ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند . با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از ژئوسینتتیک‌ها در تثبیت خاک در شیب ها از نظر اقتصادی و فنی مقرون به صرفه می‌باشد.