سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو
محمد اسکویی – پژوهشگاه نیرو
علی هوشمندخوی – پژوهشگاه نیرو
حسین عبدالهی – برق منطقه ای گیلان

چکیده:

در اجرای یک روش مناسب کاهش نویز صوتی در یک پست فشار قوی، آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است انتخاب صحیح و بهینه روش اجرایی با توجه به مقتضیات فنی، اقتصادی و نیروی انسانی در شرایط موجود سیستم میباشد . یک روش مناسب بایستی ضمن برآورده نمودن نیازمندیهای زیست محیطی، اقتصادیترین هزینه و کمترین تغییرات در سیستم موجود را منجر گردد و در عملکرد مناسب ترانسفورماتورها کمترین محدودیت و اشکال را وارد نماید . در این مقاله در ارتباط با ارزیابی اقتصادی – فنی و ملاحظات اجرایی روشهای مختلف کاهش نویز صوتی در پست چلهخانه
رشت به بحث و بررسی پرداخته و نتایج صداسنجی بدست آمده از اجرای طرح نهایی کاهش نویز صوتی در این پست فشار قوی بیان میگردد .