سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو خسروی – مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک

چکیده:

استفاده از انرژی زمین گرمایی جهت تولید برق منوط به اکتشاف مخزن زمین گرمایی ، شناخت دقیق مشخصات مخزن وتکنولوژی های مختلف تولید برق از بخار و یا آب داغ زمین گرمایی می باشد . وجود پتانسیل بالای انرژی زمین گرمایی در ایران ضرورت بررسی فنی واقتصادی بهره گیری از این انرژیها جهت تولید قدرت برق را ایجاب می کند . در این مقاله ابتدا رایج ترین سیستم های تولید برق در نیروگاههای زمین گرمایی مورد بررسی قرار گرفته و ارزیابی اقتصادی این نیروگاهها از طریق عوامل مؤثر در ایجاد هزینه ، محاسبه کل هزینه سرمایه گذاری و هزینه تولید انجام می گیرد و تأثیر پارامترهای مختلف چون نرخ تنزیل ، ضریب ظرفیت بر هزینه تولید مورد بررسی قرار گرفته و با هزینه تولید نیروگاههای بخار با سوخت فسیلی مقایسه می شوند . در این مقایسه هزینه های زیست محیطی نیز در نظر گرفته می شوند .