سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرانک برادران هزاوه – عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور سراب همیار
مجید بهزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومند نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
اسدالله محسنی موحد – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در شرایط آب و هوا یی ایران مشکل اصلی در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی ، محدودیت منابع آب می باشد .روش های آبیاری قطره ای به لحاظ پتانسیل ایده آل در توزیع آب با راندمان بالا یک راه حل مناسب جهت استفاده بهینه ازمنابع آب می باشد . در این تحقیق ۶ سیستم آبیاری قطره ای در شهرستان اراک مورد ارزیابی قرار گرفت و پارامترهایضریب یکنواختی CU، یکنواختی توزیع DU، راندمان پتانسیل کاربرد PELQ و راندان واقعی کاربرد AELQ و یکنواختی انتشار آب قطره چکان ها EU حداکثر اختلاف فشار در لوله های جانبی، به ترتیب ۸۵، ۷۸، ۵۷، ۵۹، ۶۳ و ۴/۶۷ درصد محاسبه شدند . همچنین برای تجزی ه و تحلیل بهتر منحنی تغییرات دبی قطره چکانها در طول لوله های جانبی واقع بر مانیفلد مورد آزمایش ترسیم گردید . در نیمی از طرح های مورد بررسی مقدار آب آبیاری بیشتر از نیاز آبی بوده و در نتیجه تلفات آب وجود داشت در حالی که در نیمی دیگر مقدار آب آبیاری به مراتب از نیاز آبی کمتر و در نتیجه عملاً کم آبیاری
ناخواسته صورت می گرفت . به طور کلی می توان گفت مشکلات عمده سیستم های آبیاری قطر های کم بودن سطح خیس شده ، نامناسب بودن عمق آب آبیاری ، نامناسب بودن تعداد قطره چکان ها و پائین بودن یکنواختی توزیع و بالا بودن ضریب تغییرات ساخت آنها ، نامناسب بودن مقدار فشار و توزیع غیر یکنواخت آن و همچنین ضعف سیستم های تصفیه بوده است .