سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیاوش یوسفی – کارشناس دفتر برنامه ریزی انرژی – معاونت امور انرژی – وزارت نیرو

چکیده:

مدیریت مصرف برق یکی از راه کارهائی است که می تواند از طریق اصلاح الگوی حاکم بر مصرف به بهبود شاخص های صنعت برق منجر گردد . در این مقاله به ارزیابی فنی ـ اقتصادی جایگزینی لامپهای کم مصرف با لامپ های رشته ای در بخش تجاری و عمومی که یکی از مصادیق مدیریت مصرف برق می باشد پرداخته شده است . در این راستا ابتدا انواع مختلف لامپ معرفی شده و بهره وری آنها مورد مقایسه قرار گرفته است . سپس به منظور ارزیابی اقتصادی طرح، ارزش حال هزینه مصرف برق انواع مختلف لامپ رشته ای و لامپ کم مصرف طی دوره مورد نظر که طول عمر لامپ رشته ای در نظر گرفته شده مقایسه گردیده است . در ارزیابی اقتصادی، از نتایج نمونه گیری انجام گرفته توسط مرکز تحقیقات نیرو، استفاده شده است .