سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد صادق زاده – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
مهدی زارع – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
حشمت الله اکبری – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

الکتروموتورها بیشترین سهم مصرف برق صنایع را در کشورهای مختلف به خود اختصاص می دهند . آمار بیان گر آن است که حدود دو سوم انرژی الکتریکی صنایع در موتورهای الکتریکی مصرف می شود . طی سال های اخیر، راهکارهای متنوعی جهت بهینه سازی مصرف انرژی الکتروموتورها ارائه شده که حاکی از پتانسیل بالای صرفه جویی در آنها است . مقاله حاضر به ارزیابی فنی ـ اقتصادی این راهکارها در الکتروموتورهای سه فاز بخش صنعت کشور به منظور تدوین برنامه بلندمدت بهینه سازی ( از ۱۳۸۳ لغایت ۱۴۰۸ ه . ش ) پرداخته است . نتایج حاصل از سناریوهای مختلف بهینه سازی مؤید این واقعیت است که استفاده از را هکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها، صرفه قابل توجهی در اقتصاد ملی دارد . اجرای این راهکارها در یک دوره زمانی ۲۵ ساله ( به طور تقریبی ) منتج به ۷۴/۸ میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف برق، ۵۷۰ مگاوات کاهش ظـرفیـت نیـروگـاهی و ۱۳۲۷۹ میلـیارد ریـال کاهـش هزینـه هـا می شـود . بکـارگیـری موتـورهای راندمان بالا، کنترل کننده های دور ـ توان و تنظیم کننده های جریان ـ ولتاژ از مهمترین نتایج توصیه شده در این تحقیق است