سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید نباتی – گروه مکانیک – پژوهشکدة تولید نیرو – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
مسعود سلطانی حسینی – گروه مکانیک – پژوهشکدة تولید نیرو – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
رضا حسینی – گروه مکانیک – پژوهشکدة تولید نیرو – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
محمد عامری – گروه مکانیک – پژوهشکدة تولید نیرو – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

یکی از مشکلاتی که در روزهای گرم تابستان برای واحدهای توربین گاز بوجود می آید، افت توان خروجی می باشد . با  توجه به اینکه معمولاً در فصل تابستان نیاز شبکه به برق نیز نسبت به بقیة فصول بیشتر می باشد رفع این مشکل می تواند کمک بزرگی در جهت رفع مشکل کمبود برق در شرایط پیک شبکه بنماید . یکی از روشهای مؤثر برای رفع مشکل ذکر شده سرمایش هوای ورودی به توربین گاز است که می تواند به روشهای مختلف صورت بگیرد . در این مقاله روشهای مختلف خنک کردن هوای ورودی به توربینهای گاز برای شرایط آب و هوایی نیروگاه ری معرفی شده و در نهایت از بین طرح های مختلف برای نصب سیستم سرمایش هوای ورودی به توربینهای گاز فیات نیروگاه ری، طرح مناسب با توجه به ارزیابی فنی و اقتصادی انتخاب گردیده است . آزمایشات انجام شده در سایت، افزایش توان میانگین حدود ۱۳ درصد را برای واحدها پس از به مدار آمدن سیستم سرمایش Fog در فصل تابستان نشان می دهد .