سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید جلیل زاده – دانشگاه زنجان
احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت
میثم مهدوی – دانشگاه زنجان
حسین حدادیان – دانشگاه زنجان

چکیده:

برای حل مسئله برنامه ریزی استاتیکی توسعه شبکه انتقالتاکنون روشهای متنوعی ارائه شده که در تمامی آنها حل مسئله مزبور با عدم لحاظ نمودن سطح ولتاژ خطوط انجام شده است. در اینمقاله، با عنایت به امکان وجود سطح ولتاژ های مختلف در شبکه انتقال که باعث ایجاد تلفات سالانه متفاوت می گردد، برنامه ریزی استاتیکی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن پارامترهای فوق (سطح ولتاژ خطوط و تلفات شبکه) با استفاده از الگوریتم ژنتیک، انجام و نهایتا روش پیشنهادی بر روی شبکه گارور اجرا شده است. نتایج حاصله گویای آن است که با لحاظ نمودن سطح ولتاژ خطوط در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال هزینه های بهره برداری به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و برای تامین بارهای خود از کفایت به مراتب بهتری برخوردار می گردد.