سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهان ناوی – شرکت تعاولی تولید شعله پا

چکیده:

با گذشت بیش از پانزده سال تجربه وسیعی در مورد تولید وبهره برداری ازخودروهای گاز سوز به دست امده است. این رشد در کشورهای مختلفی روی داده است، بنابراین بهره برداری خودروها به صورت ایمن و کارامد نیازمند توسعههمه جانبه بوده و کوشش فراوانی نیز از سوی نمایندگان صنعت در این زمینه انجام گرفته که برای چند سال اینده ادامه خواهد داشت و نهایتا نتیجه آن بهبود کیفیت ایمنی و بهره برداری از خودروها و جایگاه های سوخت گیری خواهد بود.
بخشی از نقش اصلی را دراین میان مسئولان تامین گاز اجرا می کنند و سایر بخشهای ذینفع و مهم را در این صنعت تولید کنندگان خودرو وسازندگان تجهیزات و تبدیل کنندگان خودروها هستند که می توانند در رشد و اتقاء این بخش موثر باشند برتری گاز طبیعی به عنوان سوخت اکنون توسط صنعت خودروهای گاز سوز ثابت شده است نهایا اگر دست اندرکاران ذینفع موانع پیش روی خودروهای گاز سوز را برطرف کنند و گاز طبیعی به عنوان یک سوخت اقتصادی مفید و انتشارات خروجی غیر مضر و فاقدگاز مضر خروجی را ترویج کنند صنعت خودروی گاز سوز می تواند موفق باشد.